Innova System Group
Climatització, Ventilació i Extracció

Descripció

Els sistemes de climatització, ventilació i extracció estan dissenyats per proporcionar confort interior, estabilitzar els nivells d’humitat i temperatura i netejar l’aire d’impureses. Els nostres tècnics posseeixen els certificats corresponents i una considerable experiència en tot tipus de tècniques de ventilació. Innova System Group tracta directament amb els principals fabricants, oferint així solucions conjuntes que cobreixin les necessitats de cada client. El personal de muntatge efectua les instal·lacions sota una estricta direcció tècnica.

Característiques

· Instal·lacions domèstiques (murals, cassets, sostre, terra, conductes)
· Instal·lacions locals de pública concurrència
· VRV conductes verticals compactes
· Instal·lacions industrials
· Instal·lacions frigorífiques
· Sistemes híbrids
· Sistemes híbrids industrials
· Màquines i aparells de recuperació de calor
· Deshumificador per a tractament d’aire exterior
· Refredadors (aire-aigua, aigua-aigua)
· Fancoil industrial
· Cortines de l’aire